Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Thủ tục lãnh sự

13-11-2015 Thủ tục cấp giấy miễn thị thực
13-11-2015 Thủ tục chuyển thi hài, di hài về Việt Nam
26-10-2015 Quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam ở nước ngoài
23-03-2015 Thủ tục đăng ký khai sinh và cấp hộ chiếu
23-03-2015 Thủ tục xin Visa
23-03-2015 Thủ tục cấp đổi hộ chiếu cho công dân Việt Nam tại Phần Lan
23-03-2015 Thủ tục cấp lại hộ chiếu
19-01-2015 Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ giải quyết các vấn đề Lãnh sự
07-08-2014 Chứng thực hợp đồng ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản hoặc bất động sản tại Việt Nam
01-08-2014 Hợp pháp hóa hồ sơ đăng ký kết hôn
24-04-2013 Phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
20-06-2007 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
24-05-2007 Thủ tục cấp giấy miễn thị thực
16-06-2004 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn
16-06-2004 Thủ tục đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện
16-06-2004 Thủ tục đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
16-06-2004 Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi
16-06-2004 Thủ tục xin nhập quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam
16-06-2004 Thủ tục đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
16-06-2004 Thủ tục hồi hương đối với công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs